กิจกรรมวันเกิดบริษัท แอคคาส กรุ๊ป

เลี้ยงอาหารเด็กบ้าน นนภูมิ

คุณชัยวัฒน์ ศรีวีระสกุล ประธานบริษัท แอคคาส กรุ๊ป ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก และผู้พิการ ณ บ้าน นนทภูมิ จำนวน 350 คน เนื่องในวันเกิดของบริษัท 

เจ้าหน้าที่ได้พาเยี่ยมชมสถานที่ และชมการทำงาน นอกจากนี้ บริษัท แอคคาส กรุ๊ป ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท