ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง ภายใต้แบรนด์ WILL เหมาะสำหรับครัวเรือน และอาคารสูงทั่วไป
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศ รวมถึงโครงการบ้านเอื้ออาทรเช่นกัน

 • สินค้าจากประเทศสิงคโปร์
 • มาตรฐาน มอก.
 • มาตรฐาน EN
 • ราคาย่อมเยา

Fire Hose Rack
W602

 • 30 m
 • 1.5 “

Fire Hose Rack
W604

 • 30 m
 • 2.5 “

Fire Hose Reel
WEN1-04

 • up 30 m
 • 25 mm

A

Fire Hose Reel
W601

 • Fire Hose Reel

Fire Distinguisher
dry chemical

3 ขนาด capacity:

 • W-10lbs 5.0 kg
 • W-15lbs 7.0 kg
 • W-20lbs 9,5 kg

Fire Distinguisher
non CFC

3 ขนาด capacity:

 • W-5N    2.3 kg
 • W-10N   4.6 kg
 • W-15N    6.8 kg

Fire Hose Cabinet

ชนิดฝังในผนัง

Fire Hose Cabinet

 • ชนิดติดตั้งบนผนัง

Copyright  © 2024 Accas Group Co., Ltd. All rights reserved.