ชุดประตูรีโมท ประกอบด้วย

มอเตอร์                 1 ชุด

แผงควบคุมวงจร 1  ชุด

ชุดรับสัญญาณ   1 ชุด

รีโมทคอนโทรล     2 ตัว

เฟืองสะพาน          4 เมตร

รับประกัน มอเตอร์ 1 ปี

รับประกัน อะไหล่  1 ปี

TECHNICAL DATA

Power Supply

Rated Power

Max. gate weight

Opening Speed

Gear/Sprocker Rotation

Protection Level

Ambient Temperature

Motor Type

Torque Output

HDF-320

220Vac /50Hz

300 W

700 - 900 kg

12m/min

IP44

Grease

HDF-320

220Vac/50Hz

400 W

900 - 1200 kg

12m/min

1400R/min.

IP44

-30˚ to +40˚C

Grease

18N.m

HDF-320

220Vac/50Hz

550 W

700 - 900 kg

12m/min

IP44

Grease