แขนกั้นทาง
รุ่น VE.250 ยาว 2.5 เมตร
รุ่น VE.500 ยาว 5.0 เมตร

มอเตอร์                 1 ชุด

แผงควบคุมวงจร 1  ชุด

แขนกั้นตามขนาดความยาว 

เดินสายไฟ        20 เมตร

รับประกัน มอเตอร์ 2 ปี

TECHNICAL DATA

Power Supply

Motor Supply

Max. absorbed Current

Torque

Operating cycle

Opening Speed

Protection Level

Operating Temperature

Weight

VE.250

230Vac

24 Vdc

0.7 A

150 Nm

intensive use

2.5"

IP44

-20˚ to +50˚C

50 kg

VE.500

230Vac

24 Vdc

1.6 A

250 Nm

intensive use

3" - %"

IP44

-20˚ to +50˚C

57 kg