แอคคาส กรุ๊ป

Accas Group

ทีมงาน

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป พร้อมและยินดีให้คำปรึกษา และ บริการ

ชัยวัฒน์ ศรีวีรกุล 

MANAGING DIRECTOR
and
FOUNDER

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

ปราณี ตติยวารวงศ์

DIRECTOR
and
CO-FOUNDER

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

xxxxx xxxxxx

MANAGER
International Affairs

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

xxxxx xxxxxxxx

ASSITANT DIRECTOR

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

xxxxx xxxxxx

PROCUCT MANAGER

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

xxxxx xxxxxxxx

SUPERVISER
Phuket

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

SPECIALIST TEAM

For You

 

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.

SERVICE TEAM

For You

 

Keffiyeh cliche you probably haven’t heard of them banjo whatever jean.