Envelope


Youtube


Globe


Facebook


Line


Phone-alt

086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

ไส้กรอง ชนิดต่าง ๆ


Sediment Filter


Pre-Carbon Filter


Post-Carbon Filter


Resin Filter

VISOR
Sediment Filter

วัสดุ

โพบีโพรพีลีน (Polypropylene, PP) หรือ ใยสังเคาะห์

คุณสมบัติ

กรองละเอียดถึง 5 ไมโครน
กรองเศษหิน ดิน ทราย สนิมเหล็ก และสิ่งต่าง ๆ ที่เจือปนมากกับน้ำ
อายุใช้งาน 6 เดือน หรือ 1,800 ลิตร
ขนาด 11 นิ้ว

VISOR
Pre-Carbon Filter

วัสดุ

อินทรีย์วัตถุซี่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งผ่านกรรมวิธี ก่อกัมมันต์ (Activation Process) ได้แก่
ถ่านหินหรือไม้ที่เผาด้วยความร้อน ในแรงดันที่สูงจนเกิดมีรูพรุนสูงถึง 900 – 1200 ตารางเมตร ต่อ 1 กรัม

คุณสมบัติ

กรองกลิ่น สี รส กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ที่เจือปนกับน้ำ

อายุการใช้งาน

6 เดือน หรือ 3,600 ลิตร

VISOR
Post-Carbon Filter

วัสดุ

กะลามะพร้าวที่เผาด้วยความร้อน และแรงดันสูง

คุณสมบัติ

กรองละเอียดถึง 5 ไมครอน
กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่ ตะกอน ทราย ตะไคร่น้ำ
สนิมเหล็ก สารแขวนลอย
อายุการใช้งาน 6 เดือน หรือ 1,800 ลิตร
ปรับสภาพและรสชาติของน้ำ ให้นุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

VISOR
Resin Filter

วัสดุ

สารกรองน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กสีเหลือง

คุณสมบัติ

ลดปริมาณหินปูน ช่วยให้น้ำไม่กระด้าง โดยหลักการทำงานคือ แลกเปลี่ยนประจุ Resin ทำหน้าที่ดูดสารละลายจำพวกหินปูน