086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

VISOR WDV-005

ตู้กดน้ำดื่ม

iระบบ 3 ก๊อก

ความจุถังเก็บน้ำ

น้ำเย็น 3 ลิตร
น้ำร้อน 1 ลิตร

อุณหภูมิ

น้ำเย็น 4˚ - 12˚C
น้ำร้อน 70˚ - 85˚

เหมาะสำหรับ

พื้นที่ที่ไม่ได้เดินสายน้ำ