Envelope


Youtube


Globe


Facebook


Line


Phone-alt

086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

VISOR WDV-002

ตู้กดน้ำ

ร้อน – เย็น (ถังคว่ำ)

แรงดันไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า

220-240 V / 50-60 Hz
550 W
0.68 A

อุณหภูมิ

น้ำเย็น < 10˚ (2 ลิตร/ ชม.)

น้ำร้อน 85˚ – 95˚ (5 ลิตร/ ชม)

อัตราการใช้ไฟฟ้า

น้ำเย็น 80 W

น้ำร้อน 450 W

วัสดุถังบรรจุน้ำ

Stainless Steel

วัสดุภายนอก

ABS and EGI Steel

อุณหภูมิ (environmental)
ความชื้น

10° ~ 32°C
< 90%

น้ำหนัก

15 – 16 kg

ขนาด (กxยxส)

320 x350 x 990 mm

กลับหน้าตู้กรองน้ำ