086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

VISOR WDV-002

ตู้กดน้ำ

ร้อน - เย็น (ถังคว่ำ)

แรงดันไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า

220-240 V / 50-60 Hz
550 W
0.68 A

อุณหภูมิ

น้ำเย็น < 10˚ (2 ลิตร/ ชม.)
น้ำร้อน 85˚ - 95˚ (5 ลิตร/ ชม)

อัตราการใช้ไฟฟ้า

น้ำเย็น 80 W
น้ำร้อน 450 W

วัสดุถังบรรจุน้ำ

Stainless Steel

วัสดุภายนอก

ABS and EGI Steel

อุณหภูมิ (environmental) ความชื้น

10° ~ 32°C
< 90%

น้ำหนัก

15 - 16 kg

ขนาด (กxยxส)

320 x350 x 990 mm