- สินค้าจากประเทศแคนนาดา
- ได้มาตรฐาน UL
- มีทั้งแบบ Hard Wire และ Multiplex

Fire Alarm Unit

FA-103

 • 3 ZONE FIRE ALARM UNIT
 • UL Standard

Fire Alarm Unit

FA-106

 • 6 ZONE FIRE ALARM UNIT
 • UL Standard

Fire Alarm Kit

FA-1008 KA

 • Can hold up to 72 Zones
 • UL Standard

Audio Max

QAZT 5320 DS

 • Emergency and fire alarm audio system for small to medium applications.
 • Can store up to 14 messages for a total of 12 minutes of digital message recording

INTELLIGENT FIRE ALARM CONTROL PANEL

FX-2000

 •  1 intelligent analog loop, can be expanded by adding additional Analog Loop Controller Moduls.

 • supporting 99 Analog sensors and 99 Addressable Modules

 •  Base panel supports 16 conventional hardwire adder modules, and can be added with additional 16 conventional adder modules.

Remote Indicating Lamp

AH-01313

 • designd to ensure that alarm signals can be actuallz transmitted to all locations. Especially for a closed room, any fire inside can be indicated outside.

Firefighters´ Telephone System

QMT-5300A, QMT-5302, QZT 5302

 • Firefighters´ Telephone System can be used either alone as a single zone system or as a multi-zoned system (with the QZT-5320 Zone Adders)

Alarm Bell

ABUL 1-13

 • Size: 6″ 
 • Voltages: 24 VDC polarized
 • – Indoor or outdoor use,-31 to 140 F
  – Alarm bell sound level: 95 db /10ft

Alarm Bell

HC-624B

 •  Size: 6”

 • Voltages: 24 VDC polarized

 • Indoor or outdoor use,-31 to 140 F

 •  Alarm bell sound level: 95 db /10ft

Smoke Detector

PSUL2-12

 • Photoelectric Smoke Detector

 • 2-wire ore 3-wire type

 • Twin-color LED Display

Module

MRI M502

Module

MRI M500s

Module

MRI M500x

Module

MRI M501

Copyright  © 2024 Accas Group Co., Ltd. All rights reserved.