Accas Group
Be one of our Team !

ตำแหน่งที่ต้องการ

 1. Sales Supervisor (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง
 2. Sales (Lighting Control) 2 ตำแหน่ง
 3. Sales Spec. 1 ตำแหน่ง
 4. Sales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
 5. Telesales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
 6. Sales วิศวกรรม (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 7. Sales Supervisor ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 8. Sales ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง
 9. Telesales Supervisor 1 ตำแหน่ง
 10. Telesales 2 ตำแหน่ง
 11. Sales on site วิศวกรรม 2 ตำแหน่ง
 12. Sales Sup. (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

Sales Supervisor (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

Sales Sup. (Lighting Control) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด(วางสเปคสินค้า) หรือ Sales Specification

Sales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง

Telesales (สาขาเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง

Sales Supervisor ประตูอัตโนมัติ (สาขาภูเก็ต) 1 ตำแหน่ง