ระบบควบคุมสัญญานไฟฟ้า จากประเทศอิตาลี

 • ประหยัดพลังงานด้วย ระบบ hotel automation, home evolution, building automation

 • มาตรฐาน KNX

 • สามารถควบคุม แสงสว่าง ม่าน มู่ลี่ และเชื่อมต่อกับ BAS และ SCADA

 • เทคโนโลยีชั้นสูง ดีไซน์ที่ทันสมัย

Door Panel KNX
Capacitive Switch: 9025

 • 2 – 4 – 6 – 8 – 10 channels
 • Manage on/off commands, dimming,shutters and venetians cntrol,
  scene recall and control, objects sequences etc
 • includes a 2 stage Room Temperature Controller and
  Temperature Sensor to perform a direct temperature measurement
 • Available in Standard and RGB types.

Door Panel
CS05B01KNX-X

 • Capacitive switch with RGB led bar
 • The upper part of the glass can have a personalized, backlit room number
 • The lower part provides a key for the bell function,
  – one for the ‘do not disturb’ funtion (DND) and
  – one for the “make up room function (MUR).
 • 2 other buttons customizable on request are available.

Environmental Sensor
MC06A01 KNX-X

 • 3 sensors available: for temperature, humidity and CO²
 • Embed 6 capacitive kezs for themanagement of on/ off
 • Commands, dimmers, shutters and blinds, execution and learning of scenarios, object sequences, local thermostat controls etc.
 • Includes a RGB LED on the front side for displaying status *temperature, humidity and CO² or other quantities available on the KNX bus

Environmental Sensor
HC 06A01 KNX

 • 3 sensors available: for temperature, humidity and CO²
 • Embed 6 capacitive kezs for themanagement of on/ off
 • Commands, dimmers, shutters and blinds, execution and learning of scenarios, object sequences, local thermostat controls etc.
 • Includes a RGB LED on the front side for displaying status *temperature, humidity and CO² or other quantities available on the KNX bus

KNX Switch 4 channels + Thermostat
3025

 • 4 channel push buttons
 • Manage on/off commands, dimming, shutters and venetians control,scene recall and contral,sequences of 3 objects etc.
 •  Includes a 2 stage Room Temperature Controllerand Temperature Sensor to perform a direct temperature measurement
 • RGB Led bar on the front side 

9025 - Custom Bedside Pane - 2 sockets

 • Consists of 4 – 8 – 10 channels capacitive buttons
 • Manage on/off commands, dimming, shutters and venetians control, scene recall and control, objects sequences etc.
 • includes a 2 stage Room Temperature Controller and Temperature Sensor to perform a direct temperature measurement
 • CUSTOM version: back lighting custom and interchangeale icons matching with the associated function

In Wall Mounting Buttons:
WB Series

 •  1 -2 – 4 buttons
 •  2 – 8 LED’s (white and blue)
 • Manage on/off commands, dimming, shutters and venetians control, scene recall and control, objects sequences etc.

KNX HOMEPAD

 • 4 – 8 Pushbuttons
 • Manage lights,dimming, shutters etc. and 4 inputs (where present) on the backside to interface free potential contacts (i.e. sensors, ttraditional buttons etc.) 
 •  5 white led in the fron side
 • Temperature sensor included
 • Dimension: 110 x 110 mm

KNX Minipad

 • 4 – 8 Pushbuttons
 • Manage lights,dimming, shutters etc. and 4 inputs (where present) on the backside to interface free potential contacts (i.e. sensors, ttraditional buttons etc.) 
 •  5 white led in the fron side
 • Temperature sensor included
 • Dimension: 90 x 90 mm

Frame and Socket


Copyright  © 2024 Accas Group Co., Ltd. All rights reserved.