Envelope


Youtube


Globe


Facebook


Line


Phone-alt

086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

ROMEO 1

ขนาด (กxยxส)

S370 x 410 1300 mm

รับประกัน

3 ปี

ระบบกรอง

NANO pH หรือ RO Membrane

ความจุถังเก็บน้ำ

น้ำเย็น 5 ลิตร

น้ำร้อน 4 ลิตร
สำรอง 24 ลิตร

อุณหภูมิ

น้ำเย็น 4˚ – 12˚C

น้ำร้อน 70˚ – 85˚

อัตราการใช้ไฟฟ้า

น้ำเย็น 80 W

น้ำร้อน 450 W

วัสดุถังบรรจุน้ำ

Stainless Steel
ขึ้นรูปด้วยระบบ Deep-Draw, ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว

วัสดุภายนอก

ABS and EGI Steel

คองเพรสเซอร์

น้ำยา R134a (Non CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลับหน้าตู้กรองน้ำ