086-301-7000 หรือ
02-271-1111 ต่อ 172

VISOR VS-45L

ระบบกรอง

NANO pH หรือ RO Membrane

ความจุถังเก็บน้ำ

น้ำเย็น 10 ลิตร
น้ำร้อน 10 ลิตร
สำรอง 45 ลิตร

อุณหภูมิ

น้ำเย็น 4˚ - 12˚C
น้ำร้อน 70˚ - 85˚

อัตราการใช้ไฟฟ้า

น้ำเย็น 150 W
น้ำร้อน 800 W

วัสดุถังบรรจุน้ำ

Stainless Steel

วัสดุภายนอก

ABS and EGI Steel

น้ำหนัก 55 kg

ขนาด 480 x 480 x 1430 mm

เครื่องกรอง มีให้ท่านเลือก

  • ระบบกรอง Nano pH
  • ระบบกรอง RO-Membrane

ใส้กรอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.